Positiivinen psykologia on tullut suosituksi ja popularisoiduksikin aiheeksi viime vuosina – ja sitä on myös ymmärretty väärin. Keskeisiä vaikuttajia ovat olleet mm. Martin Seligman, Mihalyi Csikszentmihalyi ja Daniel Coleman.

Goleman, D (1998)
Working with Emotional Intelligence
New York, NY: Bantam

Linley, PA & Joseph, S (eds.) (2004)
Positive Psychology in Practice.
Hoboken, NJ: John Wiley & Sons

Seligman, M (2003)
Authentic Happiness.
London: Nicholas Brealey.

Seligman, M (2007)
Coaching and Positive Psychology.
Australian Psychologist, 42 (4), 266-267.

Seligman, M & Csikszentmihalyi, M (2000)
Positive Psychology: An Introduction.
American Psychologist, 55 (1), 5-14.