Psykodynamiikan voi sanoa olevan sen tutkimista, miten tiedostamattomat käyttäytymismallit, ajatukset, tunteet, ristiriidat, defenssit ja suhteet vaikuttavat yksilöiden, perheiden, ryhmien, organisaatioiden ja yhteisöjen kykyyn sopeutua olosuhteisiin, vaikeuksiin ja ympäröivään maailmaan. Taustateoriana on psykoanalyysi, ja erilaisia lähestymistapoja on useita. Itse olen eniten viehättynyt Manfred Kets de Vriesin tuotantoon, mutta hyvän johdatuksen aiheeseen tarjoaa Ulla Charlotte Beck.

Beck, UC (2012)
Psychodynamic Coaching: focus and depth.
London: Karnac Books Ltd.

Kets de Vries, MFR (2006)
The Leader on the Couch: A clinical approach to changing people and organizations.
San Francisco, CA: Jossey-Bass.

Kets de Vries, MFR & Korotov, K & Florent-Treacy, E (eds.) (2007)
Coach and Couch: The Psychology of Making Better Leaders.
Basingstoke: INSEAD Business Press, Palgrave Macmillan.