Kognitiivinen ja kognitiivis-behavioristinen lähestymistapa kulkevat coachingin taustateoriana käsi kädessä: taustalla on kognitiivisen psykologian ja kognitiivisen terapian näkökulma. Ajattelu (kognitio) ja käyttäytyminen linkittyvät pelkistetysti ilmaisten toisiinsa siten, että yksilö voi ajattelutapaansa muuttamalla saada aikaan muutoksia myös käyttäytymisessään toivottuun suuntaan. Näin kognitiivis-behavioristinen coaching pitää sisällään sekä psykologisen että käytännöllisen näkökulman. Psykologinen näkökulma auttaa asiakasta poistamaan erilaisia mielen esteitä (esimerkiksi epäilyä, asioiden näkemistä mustavalkoisina, myönteisen diskvalifiointia jne.), käytännön tasolla asiakas puolestaan pystyy kehittämään konkreettisia, tavoitteen suunnassa olevia ja usein hyvinkin yksinkertaisia toiminta-askelia.
Coachingiin liittyen aiheesta esimerkiksi

Costa, AL & Garmston, RJ (2002)
Cognitive coaching: A foundation for renaissance schools.
Norwood, MA: Christopher-Gordon Publishers.

Ducharme, MJ (2007)
The Cognitive-Behavioral Approach to Executive Coaching.
In: Kilburg, RR & Diedrich, RC (eds.) The Wisdom of Coaching: Essential Papers in Consulting Psychology for a World of Change. New York, NY: American Psychological Association. 157-165.