Arvostavan älykkyyden käsitteen toivat keskusteluun Tojo Thatchenkery ja Carol Metzker, ja heidän kirjansa on helppo ja nopealukuinen johdatus tähän teemaan.

Thatchenkery, T & Metzker, C (2006)
Appreciative Intelligence: Seeing the Mighty Oak in the Acorn.
San Francisco, CA: Berrett-Koehler.