Aikuisen kehittymisen mallit, erityisesti Levinsonin (1978) elämänsyklimalli, liittävät yksilön kehittymisen sosiaaliseen kontekstiin, ja auttavat hahmottamaan eri elämänvaiheisiin liittyviä kehitystehtäviä. Kun muutosta tarkastellaan aikuisen kehitysvaiheiden kautta nimenomaan ammatillisessa kontekstissa, se luo perustaa erilaisten murrostilanteiden syvällisemmälle ymmärtämiselle ja haltuunotolle. Yksilötasolla se auttaa esimerkiksi työn ja perhe-elämän tasapainottamiseen liittyvien kriisien käsittelyssä, yhteisö- tai organisaatiotasolla mm. muutosvastarinnan ja muutosahdistuksen työstämisessä.

Gould, RL (1972)
The Phases of Adult Life: A Study in Developmental Psychology.
American Journal of Psychiatry, 129 (5), 521-531.

Hermans, HJM & Oles, PK (1999)
Midlife crisis in men: Affective Organization of personal meanings.
Human Relations, 52 (11), 361-375.

Levinson, D & Darrow, D & Klein, E & Levinson, M & McKee, B (1978)
The Seasons of a Man´s Life.
New York, NY: Ballantine Books.