Coach toimii omasta teoreettisesta ja kokemuksellisesta viitekehyksestään käsin, joka on eräänlainen kooste hänen koulutus-, tutkimus- ja työtaustastaan. Näin ollen meillä on paljon hyvin erilaisia coacheja, joista suurin osa on varsin osaavia ja kokeneita ammattilaisia. Omaa käsialaani ovat muokanneet erityisesti alla mainitut teemat, joihin olen liittänyt kuhunkin muutamia referenssejä, joihin asiasta kiinnostuneet voivat perehtyä.

aivopiirros-kk-001