Olen tehnyt ohjaus-, valmennus- ja koulutustyötä jo 30 vuotta, palvellen sekä yksilöitä että yhteisöjä. Nyt tarjoan osaamistani pääasiassa ylemmälle johdolle, esimiehille ja johtoryhmille.

Taustani on käyttäytymis- ja sosiaalitieteellinen, ja sitä täydentävät 20 vuoden yrittäjäkokemus sekä Jyväskylän yliopiston Kauppakorkeakoulussa suoritettu Executive MBA -tutkinto. Työnohjaajaksi valmistuin Jyväskylän yliopistosta ja Certified Progress Coach® -tutkintoa olen täydentänyt Middlesex Universityn EMCC Master Coach- ja Master´s Degree in Executive Coaching-opinnoilla. Jäsenyydet alan organisaatioissa tukevat myös osaltaan jatkuvaa ammatillista kehittymistäni.

Ratkaisu- ja voimavarakeskeiseen lähestymistapaan tutustuin ensimmäisen kerran 1980-luvulla, ja siitä on tullut tärkeä osa työotettani myös coachingissa. Samoihin aikoihin työskentelin terapeuttisesti suuntautuneissa yhteisöissä ja kiinnostuin sekä systeemisen perheterapian että psykodynamiikan sisältämistä mahdollisuuksista – molemmat viitekehykset tarjoavat kiinnostavia tulokulmia myös tiimicoachingiin.

Lähtökohtani coachingtyössä on vahva usko asiakkaani pätevyyteen: coachingin tavoitteena on auttaa asiakastani kehittymään (erittäin) hyvästä vieläkin paremmaksi. Coachina olen ensisijaisesti fasilitaattori, prosessin asiantuntija, mutta vaikka asiakkaani onkin aina oman substanssinsa asiantuntija, myös coachilla tulee mielestäni olla tietty määrä substanssiosaamista asiakkaansa toimialalta tai työtehtävistä.

Keskeinen työmenetelmäni on tuotteistamamme, teoreettisesti ja tutkimuksellisesti perusteltu Arvostava coaching® -konsepti.

Palvelen asiakkaitani tarvittaessa tietysti myös englanniksi.