Strategiasta on lukemattomia määritelmiä, alkaen siitä, että "strategia on oppi sodan voittamisesta". Tämä näkökulma on leimannut johtamis- ja strategiakirjallisuutta kymmenien vuosien ajan: on ollut kyse kilpailusta, jossa on voittajia ja häviäjiä. Tänään tuo näkökulma on monella tapaa vanhentunut, koska menestyminen edellyttää kykyä yhteistyöhön (co-operation), tahtoa luoda rinnakkain uutta (co-creation) ja molemminpuolista riippuvuutta (interdependence) eri toimijoiden välillä.

Yksinkertaistan strategisen ajattelun kolmeen näkökulmaan: strateginen ajattelu on

  1. kykyä luoda ja pitää mielessä kuva jostakin sellaisesta, jota ei vielä ole;
  2. kykyä asettaa tavoite tai nähdä toiminnallaan erityinen tarkoitus sekä luoda suunnitelma siitä erityisestä tavasta, jolla tuo tavoite saavutetaan; ja
  3. valmiutta ajatella joustavasti, kykyä löytää useita erilaisia tapoja tavoitteen saavuttamiseksi, erityisesti sellaisissa tilanteissa, joissa alkuperäinen suunnitelma epäonnistuu.

Coach on strategisen ajattelun työpajoissa fasilitaattori, joka oman prosessi- ja substanssiosaamisensa kautta auttaa luomaan monipuolisen ja rikkaan kuvan tavoitetilasta. Menetelmäosaajana hänellä on myös kykyä saada kaikkien osallistujien ääni kuuluviin, jolloin tuon kuvan rikastumisen lisäksi myös siihen sitoutuminen syvenee. Coach voi auttaa myös tunnistamaan piileviä pääomia – niistä lisää tästä linkistä.

SUUNTA – yksilö- tai ryhmäcoaching strategisen osaamisen kehittämiseen

Suunta

SUUNTA on strategian kirkastamisen prosessi, jonka tavoitteena on luoda sekä selkeä kuva tavoitetilasta että niistä ydintoiminnoista, joilla päämäärään päästään. Coachingtapaamisissa keskitytään johtajan / johto- tai muun ryhmän ajatteluun – tapaamisten välillä painopiste on käytännön toimenpiteiden toistuvassa toteuttamisessa organisaation arjessa. Siten SUUNTA on myös tehokas sitouttamisprosessi.

 

SUUNTA –coachingin teemoja voivat olla esimerkiksi

  • liiketoimintaympäristön muutokset,
  • ansaintalogiikan kehittäminen,
  • toimeenpanon turvaaminen, tai
  • toiminnan esteiden raivaaminen.

SUUNTA alkaa ½ päivän aloitussessiolla, jossa määritetään strategiatyöskentelyn avainkohdat ja sovitaan prosessin kulusta ja työnjaosta. Organisaatiosta riippuen coaching voi olla joko yksilö- (esimerkiksi yrittäjäjohtajan coaching) tai ryhmäcoachingia (johtoryhmä, erityinen työryhmä tai esimiesryhmä).

Aloitussession jälkeen coachingprosessi etenee keskimäärin 6 viikon välein ja tapaamisia on kaikkiaan 4-6. Näiden tapaamisten kesto on 1½-2 tuntia ja ne – kuten aloitussessiokin – toteutetaan asiakkaan tiloissa. Käytännön toimeenpanon turvaamiseksi prosessin tukena on aina tapaamisten välissä 2 puhelinkonsultaatiota (esimerkiksi Skypen kautta, á 30-40 minuuttia).

Kerro muutamalla rivillä, millaisia strategisia haasteita organisaatiollasi on, niin otan ensi tilassa yhteyttä, jotta voimme neuvotella asiasta tarkemmin ja arvioida, olisiko SUUNTA sopiva palvelu Sinun tilanteeseesi.

Ota yhteyttä

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com