Maailmaa 2010–luvulla leimaavat monimutkaiset haasteet: räjähdysmäinen tiedon määrän kasvu, teknologiset vallankumoukset, muutoksen kiihtyvä nopeus ja globalisaatio. Näitä kaikkia olemme tottuneet pitämään rajattoman kasvun, vaurauden ja menestyksen polttoaineena. Ne ovat kuitenkin vaikutuksiltaan oletettua monitahoisempia ja luovat syvää epävarmuuden tunnetta: matka huipulle niin johtajana kuin asiantuntijanakin on tänään monimutkaisempaa, henkilöön kohtautuvampaa ja vaativampaa kuin koskaan aikaisemmin. Suurin osa johtajista on teknisesti, tiedollisesti ja ammatillisesti päteviä, erot syntyvät vuorovaikutuksen ja emotionaalisten tekijöiden alueilla.

Lue lisää niistä henkisistä ominaisuuksista, joita huipulle pääseminen vaatii.

REITTI – yksilöcoaching avainhenkilöille

Reitti

REITTI on avainhenkilöille suunnattu henkilökohtaisen ammatillisen kasvun ja liiketaloudellisen suorituskyvyn tehostamisen ohjelma, joka on sidottu organisaation osaamisten kehittämisen kokonais-strategiaan.

REITTI vaatii asiakkaalta uskallusta oman toimintansa kyseenalaistamiseen, koska sen keskeinen teema on (asemasta riippumatta) "johtajuus minussa", mutta se on myös erittäin palkitseva ohjelma, koska se tarjoaa mahdollisuuden oman johtajuuden uudistamiselle seuraavalle pätevyyden tasolle.

REITTI suunnitellaan yhdessä asiakkaan ja sponsorin kanssa ja sille asetetaan 2-3 spesifiä ja mitattavissa olevaa tavoitetta. Prosessissa voidaan hyödyntää mahdollisia aikaisempia kartoituksia (esim. Thomas, Peili tai 360°) tai hankkia siihen tarvittaessa täydentävää palautetta, vaikka sitä ei lähtökohtaisesti oletetakaan tarvittavan.

Kestoltaan REITTI on vähintään 8 kuukautta, tapaamisten toteutuessa keskimäärin kerran kuukaudessa. Tapaamiset vaativat aikaa 1½-2 tuntia ja ne voidaan toteuttaa joko asiakkaan tai Navigen Oy:n tiloissa. Prosessia arvioidaan yhdessä asiakkaan kanssa neljännen tapaamisen yhteydessä/jälkeen ja tuolloin sovitaan jatkosta.

REITTI – kuten muutkin tuotteemme – perustuu Arvostava coaching® -viitekehykseen, ja tarjoaa siten turvallisen, rohkaisevan ja haastavan tilan myös vaikeiden teemojen käsittelyyn.

Kerro muutamalla rivillä ajatuksiasi ammatillisesta kasvuohjelmastasi, niin otan yhteyttä pikimmiten, jotta voimme neuvotella asiasta tarkemmin ja arvioida, olisiko REITTI sopiva ratkaisu juuri Sinulle.

Ota yhteyttä

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com