Marcial Losada teki 1990 –luvun loppupuolella tutkimuksen positiivisen yhteistyön merkityksestä strategisten liiketoimintayksiköiden johtoryhmien tuloksellisuudelle. Losada valitsi tutkimukseen 60 johtoryhmää, joihin kuhunkin kuului 8 jäsentä. Näitä johtoryhmiä tarkkailtiin, kun he tekivät vuosittaista strategista suunnitteluaan. Dataa kerättiin sekä kvantitatiivisesti (lausumien [speech act] kirjaaminen ja koodaaminen) että kvalitatiivisesti (tapaamisten laadullinen havainnointi).

Lausumia tarkasteltiin kolmella ulottuvuudella, joista yksi oli positiivisuus–negatiivisuus akseli (ns. P/N –ratio). Huippusuorittavissa tiimeissä jokaista negatiivista lausumaa kohden oli lähes kuusi (6) positiivista lausumaa, kun vastaavasti heikoimmin suorittavassa ryhmässä tuo suhde oli lähes neljä (4) negatiivista lausumaa jokaista positiivista lausumaa kohti.

Keskeinen havainto oli, että johtoryhmän jäsenten keskinäinen kunnioitus ja arvostus ovat avainasemassa huippusuorittavassa johtoryhmässä.

Lue lisää johtoryhmästä lisäarvon tuottajana

LUOTSI –teamcoaching johtoryhmän kehittämisessä

Luotsi

LUOTSI on Navigen Oy:n tarjoama johtoryhmän coaching, joka vahvistaa sen keskinäistä yhteistyötä ja henkilösuhteita, ja siten auttaa suuntaamaan organisaation pyrkimyksiä yhdenmukaisina läpi koko organisaation.

LUOTSI –teamcoaching on prosessi, jonka avulla johtoryhmää tuetaan luomaan tai päivittämään
(1) yhteisesti jaetut tavoitteet ja prioriteetit,
(2) jäsenten välisen keskinäisen arvostuksen ja kunnioituksen ilmapiiri,
(3) sitoutumisen ja vastuullisuuden periaate, ja
(4) keskinäisen palautteen antamisen ja näkemysten jakamisen kulttuuri.

LUOTSI –teamcoaching toteutetaan pääsääntöisesti asiakkaan tiloissa, ja se koostuu 1 + 8 tapaamisesta. Ensimmäinen tapaaminen kestää yleensä puoli päivää ja siinä luodaan selkeä tavoitteisto, seurantamallit ja mittarit varsinaiselle coachingprosessille. Loput tapaamiset ovat keskimäärin 2 tunnin mittaisia.

Kerro muutamalla rivillä, millaisissa asioissa voisimme auttaa Sinua LUOTSI –teamcoachingilla, niin otan yhteyttä pikimmiten neuvotellaksemme asiasta tarkemmin.

Ota yhteyttä

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com