Navigen Oy on perustettu vuonna 1999 vastaamaan erityisesti työelämän haasteissa painiskelevien asiakkaiden tarpeisiin. Olen yhteistyökumppaneideni kanssa kouluttanut ja valmentanut tuhansia asiakkaita näiden viidentoista vuoden aikana.

Yrityksenä Navigen Oy on yhden miehen ketterä ad hoc -organisaatio, joka ammentaa voimansa monipuolisesta yhteistyöverkostosta. Yrittäjänä sitoudun hyvin vahvasti asiakkaideni menestykseen, ja turvaan jatkuvaa kehittymistäni omalla työnohjauksella ja coachingilla sekä kansainvälisellä koulutuksella. Keskeisiksi arvoiksi määriteltiin jo yrityksen perustamisvaiheessa

  1. luotettavuus,
  2. tuloksellisuus,
  3. yksinkertaisuus ja
  4. tervejärkisyys,

ja näistä arvoista pidän edelleenkin kiinni.

Luotettavuudella tarkoitan paitsi asioiden käsittelyä todella luottamuksellisesti, myös kykyä luoda nopeasti luottamuksellinen suhde, samoin herkkyyttä ja kärsivällisyyttä kipeiden asioiden käsittelyssä. Tuloksellisuus, yksinkertaisuus ja tervejärkisyys liittyvät asiakkaan valitsemien ratkaisujen vaikuttavuuteen ja käytettävyyteen.

Toisen puolen johdon coachingista muodostaa se liiketaloudellinen konteksti, jossa asiakkaani toimivat. Siksi on tärkeää tunnistaa johdon ajattelu- ja informaation prosessointitapoja, puhua samoilla käsitteillä ja käyttää lähestymistapoja, jotka johto kokee asianmukaisiksi, tehokkaiksi ja positiivisiksi. Näistä arvoista ja tästä taustasta syntyy myös Navigen Oy:lle rekisteröity Arvostava coaching® -tuotemerkki.