Arvostava coaching®

Arvostava coaching® on ensisijaisesti lähestymistapa tai taustafilosofia sille työotteelle, jota haluan coachingissa edistää. Jokaisella coachilla on oma subjektiivinen käsialansa, jota muovaavat taustateoriat, henkilökohtaiset valmiudet, intressit ja ominaisuudet.

Navigen Oy:ssä tämä lähestymistapa määritellään seuraavasti (siirtämällä kursoria määritelmän päällä voit avata sitä edelleen):

Positiivinen näkökulma on tehokas, koska se ohjaa asiakasta palautetta, kyseenalaistamista ja haastamista hyväksyvään suhteeseen. Tämä mahdollistaa syvällisempiä muutoksia kuin pelkästään toimintojen parantamiseen tähtäävä funktionaalinen coaching.

Ratkaisukeskeisyys on tulevaisuuteen suuntaava ja tavoitteellinen systeeminen lähestymistapa, joka auttaa myös tunnistamaan ja ottamaan käyttöön ns. piileviä pääomia.

Yksilötasolla Arvostava coaching® tukee autenttisen johtajuuden kehittämistä, tiimi- tai johtoryhmätasolla se kehittää ryhmän vuorovaikutusta ja päätöksentekotaitoja sekä auttaa luomaan parempia ajattelutottumuksia.

Laajemmin Navigen Oy:n Arvostava coaching® -konseptista voit lukea pyytämällä pdf:n Riston EMBA lopputyöstä. Täytä tietosi niin saat tiedoston sähköpostiisi.

Lopputyö

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com