McAnally, K. & Koriath, J. EXECUTIVE COACHING FOR RESULTS (Berrett-Koehler, San Francisco, CA)

 Kirjalla on parikin vahvaa suosittelijaa: esipuheen on kirjoittanut Marshall Goldsmith, jälkisanat puolestaan Richard Leider. Kirjan alaotsikko reippaan amerikkalainen: The Definitive Guide to Developing Organizational Leaders. En tätä toki lopullisena oppaana pidä, mutta joitakin kiinnostavia näköaloja kirja silti avaa.

 Taustalla on tutkimusaineisto vuodelta 2004, toteuttajana Executive Development Associates –yhtiö, joka tekee tutkimuksen joka toinen vuosi. Se antaa kirjan väittämille kvantitatiivista uskottavuutta, vaikka tutkimusaineistoa, toteutusta tai käsittelyä ei sinänsä laajemmin kuvatakaan. Samoin kirjassa viitataan eri yritysten kokemuksiin ja valmennuksista saatuihin hyötyihin. Jotkut noista hyödyistä määritetään sijoitetun pääoman tuoton (ROI) kautta, mutta yleisempää on niiden linkittäminen yksittäisiin liiketoiminnan tavoitteisiin. Tässä on kuitenkin se selvä ongelma, että noihin tuloksiin (ROI mukaan lukien) voi vaikuttaa – ja varmasti vaikuttaakin – myös koko joukko muita muuttujia, ja siten tulosten lukeminen pelkästään valmennuksen ansioksi on hieman arveluttavaa.

Tästä asetelmasta huolimatta kirjalla on kuitenkin hyvää annettavaa lukijalle. Ensinnäkin se luo eräänlaisen kolmiulotteiden kuvan valmennuksen maailmasta, ja linkittää yhteen johdon kehittämisen, lahjakkuuksien johtamisen ja henkilöstöhallinnon käytännöt. Johdon kehittäminen vastaa kysymykseen miten [jokin asia tehdään], lahjakkuuksien johtaminen taas kertoo, ketä [tuetaan]: valmennus toimii tässä linkkinä välillä. Yksi määrittelykin johdon valmennukselle löytyy:

Johdon valmennus on räätälöityä kehitysvalmennusta, joka on suunnattu valikoiduille johtajille, ja joka auttaa kohdentamaan johtajan työtä tärkeimpiin liiketoiminnan puoliin – siirtymisiin seuraaville tasoille, keskeisiin muutoksiin, jatkuvaan kehittämiseen – ja pysymään valitussa suunnassa. Valmennus nopeuttaa nykyisten johtajien kehitystä ja auttaa siten varmistamaan riittävän lahjakkuuspotentiaalin nykyisten ja tulevien liiketoimintatavoitteiden saavuttamiseksi.

Saatatkos sen paremmin sanoa? Yksinkertaistettuna tämä tarkoittaa valmennuksen yksilöllistä sisältöä ja prosessia, jota tarjotaan vain keskeisimmille toimijoille, ja jolla turvataan liiketoiminnan menestystä nyt ja tulevaisuudessa.

Kirjalle antaa elävyyttä lukuisten yritysmaailman edustajien kirjoittamat ”vinjetit”, lyhyet kuvaukset yksittäisistä menestystarinoista sekä niihin liittyvät ”menestysreseptit”. Nimenomaan tässä suhteessa kirja on lupauksensa mukaisesti opas, kun se tarjoaa näissä vinjeteissä esimerkiksi erilaisia tarkistuslistoja tai avaa jonkin yksittäisen näköalan pohdittavaksi.

Toinen kiinnostava alue on erilaisten menetelmien selkeä esittely. Tästä käyvät hyvin esimerkiksi henkilöarvioinnin menetelmät: 360 asteen palaute, erilaiset johtajaprofiilit, johtamistaitojen kartoitus (kuten vaikkapa tunneäly tai konfliktinhallinta), persoonallisuus- tai toimintatapatestit, arvomittarit tai vaikkapa kognitiivista kapasiteettia mittaavat kliiniset tai psykologiset testit. On kiinnostavaa huomata, että valmentajan välinepakki muodostuu varsin laajasta valikoimasta erilaisia menetelmiä. Tämä johtaa myös ostajan arvioimaan uudesta näkökulmasta sellaisia valmentajia, jotka ovat enemmän tai vähemmän dogmaattisesti jonkin tietyn metodin ”lumoissa”, jolla he luokittelevat asiakkaansa johonkin ennalta määritettyyn kategoriaan.

Liitän tähän vielä yhden, mielestäni ajankohtaisen näkökulman. Valmennuksen yleistyessä puhutaan yhä enemmän valmentavasta johtajuudesta ja marssitetaan esiin sisäisen valmennuksen oppeja. Underhill & al. vertaavat seuraavassa taulukossa sisäisen ja ulkoisen valmennuksen etuja ja rajoitteita:

 

Executive Coaching for Results on hyvä perusteos myös valmennuksen ostajalle, sillä se avaa ajattelua ja ohjaa pohtimaan valmennusta useammasta näkökulmasta: tulosten mitattavuuden tai saavuttamisen lisäksi syntyy laajempi näkökulma organisaation kehitysstrategian suuntaan ja henkilöstöhallinnon haasteisiin. Olen toisessa yhteydessä[1] todennut, että valmennus on vain yksi menetelmä menetelmien joukossa, eikä suinkaan aina paras mahdollinen. Alla olevassa kuvassa valmennus kytketään osaksi laajempaa strategiaprosessia:

Tähän ajatusmalliin sopii mainiosti myös Executive Coaching for Results.[1] Koskinen, R. (2010) Johdon valmennus organisaation menestystekijänä. Työnohjaajakoulutuksen lopputyö, Jyväskylän yliopisto. Saatavissa pdf-muodossa osoitteesta Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

Kategoriat

 • Coaching

  sisältää niin käsikirjatyyppisiä kuin muitakin aiheeseen liittyviä kirjoja. Pääpaino on johdon coachingissa.

 • Johtamisen psykologia

  pyrkii lähestymään aihetta erityisesti yksilöllisen kasvun ja psykodynamiikan näkökulmista.

 • Faabelit

  Businessfaabelit on uusi genre, joka on tullut viime vuosina tavattoman suosituksi helppolukuisuutensa vuoksi. Ne ovat pieniä kirjoja, jotka kuljettavat lukijaansa läpi jotakin liikkeenjohdon ongelmaa tarinan muodossa.

 • Strategia

  on tässä varsin laajasti ymmärretty ryhmä, joka sisältää myös managementia ja vaikkapa kannattavuutta käsitteleviä teoksia.

 • Markkinointi ja asiakkaat

  on monessa kohtaa strategiakirjoja lähestyvä ryhmä, jossa kuitenkin korostuu tuota ryhmää enemmän psykologinen ulottuvuus.

 • Ura, työ ja yrittäjyys

  sisältää nimensä mukaisesti monenlaisia näkökulmia, myös johtajuuteen uran näkökulmasta.

 • Yrityskulttuuri

  on sekin väljästi määritelty ryhmä, johon sisältyy myös yritysimagoon (myös esitystekniikkaan) ja brändiin liittyviä näkökulmia.