Stern, L.R. (2008) EXECUTIVE COACHING Building and Managing Your Professional Practice. (Wiley & Sons, Hoboken, NJ)

Lewis Sternin kirja on alaotsikkonsa mukaisesti monipuolinen käsikirja oman valmennusliiketoiminnan aloittamiseen. Se sisältää lukemattoman määrän erilaisia tarkistuslistoja: voit kartoittaa valmennusosaamisiasi, motiivejasi, tavoitteitasi, liiketoimintaosaamistasi, verkostojasi ja niin edelleen… Kirja on tarkoitettu omaa liiketoimintaa suunnittelevalle työnohjaajalle tai valmentajalle, ja siten sen hyöty muille lukijatahoille on vähäisempi – ellet sitten palvelun ostajana halua itsellesi muistilistaa sellaisista asioista , joita varsinkin osaamisten tasolla on hyvä ottaa huomioon.

Stern määrittelee johdon valmennuksen seuraavasti:

Johdon valmennus selkiyttää, mitä asiakas haluaa ja kuinka hän haluamansa saavuttaa. Kysymys on asiakkaan kehittämisestä.

Lisäksi hän toteaa, että johdon kehittäminen ja organisatoriset tavoitteet kulkevat käsi kädessä. Johdon valmennus on käytännöllistä ja hyvin tavoiteorientoitunutta toimintaa: kun tavoitteet on identifioitu, luodaan niiden saavuttamiseen mahdollisimman tehokkaita oppimismahdollisuuksia. Tämä eroaa esimerkiksi työnohjauksesta siinä, että työnohjauksessa fokus on enemmän itsen ymmärtämisessä – tai terapiaan ero syntyy siitä, että terapiassa kyse on sisäisten, henkilökohtaisten haasteiden kanssa ”painimisesta”.

Kun Stern pohtii johdon valmennusta ammattina, hän esittää useita kiintoisia kysymyksiä. Mikä on arvolupauksesi asiakkaalle? Mikä markkina olisi halukas palkkaamaan sinun osaamisesi? Mitä erityistä arvoa tuot asiakkaallesi? Viimeksi mainittuun kysymykseen on mielenkiintoista huomata, että se voi olla erityistä tietoa, erityisiä taitoja, valmiuksia tai muita attribuutteja (kuten vaikkapa suhteita) tai jotakin erityistä kokemusta (”Been there, seen that”). Mutta helposti jää huomaamatta, että arvoa voivat luoda toisenlaisetkin asiat. Tapa, jolla tuotat palvelua tai palvelukokonaisuus itsessään[1], palvelun ”design”. Henkilökohtaiset ominaisuudet, jotka tarjoavat mahdollisuuden samastumiseen ja mallioppimiseen. Tunnettuus ja/tai tunnustettu asiantuntijuus prestiisin luojana.

Työkalupakkiin kuuluvat tietysti ensinnäkin monenlaiset teoreettiset mallit, joista kukin voi valita itselleen sopivimmat. Mutta Stern tekee tärkeän havainnon todetessaan, että valmentajalla tulee olla myös sellaisia välineitä, joita hän kutsuu nimellä ”precoaching tools”. Nämä ovat niitä välineitä, joilla valmentaja arvioi asiakkaansa valmennettavuutta ja organisaation suhdetta valmennukseen. Valmennettavuutta voi mitata vaikkapa testaamalla asiakkaan adaptiivisia ajattelutottumuksia, organisaation suhdetta taas voi tarkastella esimerkiksi strukturoimalla esitapaamisen tiettyyn esityslistaan.

Myös sopimustyökalut ovat osa valmentajan pakkia. Tämä tarkoittaa erilaisia sopimuspohjia ja tarkistuslistoja, samoin ”kirjallisia pelisääntöjä”, jotka käsittelevät mm. laskutusta, arviointia, peruutuksia ja niin edelleen. Kolmantena tärkeänä osana työkalupakissa ovat erilaiset arviointivälineet: arviointikortit, havainnointimatriisit, validoidut testit… Muita työkaluja ovat mm. tavoitteenasettelun välineet (SMART, 360), ohjausvälineet (erityisesti aikuisen oppijan näkökulmasta) sekä valmennussuhteen päättymiseen liittyvät transitiota tukevat työkalut (ohjelmat, seurantalomakkeet, päiväkirjat jne).

Kaiken edellä kuvatun lisäksi työkalupakkiin kuuluvat kaikki ne välineet, joilla pidetään yllä ja kehitetään liiketoimintaa. Sieltä löytyy runsaasti alan ammattikirjallisuutta, erilaista teknologiaa, tietokantoja, markkinointimateriaaleja, tutkimuksia ja niin edelleen… lista on lähes loputon.

Kaiken tämän ei taaskaan ole tarkoitus masentaa alalle pyrkivää, vaan antaa mahdollisimman monipuolinen kuva toiminnan järjestämisestä. Kun Sternin kirjaa lukee ensimmäistä kertaa, kysyy helposti itseltään, mistä löytyy se Leonardo, joka kaiken tämän hallitsee. Mutta tosiasiassa useimmat vakavissaan alalle pyrkivät omaavat jo mittavan määrän kaivattuja osaamisia – ja ovat halukkaita ja kyvykkäitä opettelemaan lisää. Hyvin suuri osa osaamisista löytyy aikaisemmasta työkokemuksesta, opiskeluista, elämänkokemuksestakin. Kysymys on enemmänkin kaiken tuon osaamisen avaamisesta ja järjestelemisestä. Eikä huono idea ole sekään, että etsii apua osaavilta tekijöiltä: kannattaako esimerkiksi kotisivuja tai kirjanpitoa tuhertaa itse vai mieluummin ostaa ne asiantuntijalta?

Kuten sanottu, Sternin kirja on mainio käsikirja valmennusliiketoiminnan aloittamiseen, joka antaa lisäarvona myös leikkauksen alan kirjallisuuteen, järjestöihin ja standardoituihin työvälineisiin. Kaikista lukemistani coachingia käsittelevistä kirjoista tämä on vahvimmin liiketoimintasuuntautunut ja siten antaa hieman erilaisen näkökulman valmennukseen. Lisäksi on hyvä muistaa Sternin toteamus: johdon valmennuksessa primaariasiakas on aina organisaatio.[1] Esimerkki omasta työskentelystäni. Vaikka sanotaan, että ”hyvä valmentaja on laiska ja antaa asiakkaansa tehdä työn”, koen itse tärkeäksi koostaa asiakkaan kanssa käydyn valmennuksen joka kerta asiakkaalle toimitettavaksi ”paimenkirjeeksi”, johon linkitän ”jatko-opiskelua” varten sellaista materiaalia, josta uskon asiakkaani hyötyvän. Näin asiakas saa sekä eväitä välityöskentelyyn että konkreettisen aineiston prosessistaan.

Kategoriat

 • Coaching

  sisältää niin käsikirjatyyppisiä kuin muitakin aiheeseen liittyviä kirjoja. Pääpaino on johdon coachingissa.

 • Johtamisen psykologia

  pyrkii lähestymään aihetta erityisesti yksilöllisen kasvun ja psykodynamiikan näkökulmista.

 • Faabelit

  Businessfaabelit on uusi genre, joka on tullut viime vuosina tavattoman suosituksi helppolukuisuutensa vuoksi. Ne ovat pieniä kirjoja, jotka kuljettavat lukijaansa läpi jotakin liikkeenjohdon ongelmaa tarinan muodossa.

 • Strategia

  on tässä varsin laajasti ymmärretty ryhmä, joka sisältää myös managementia ja vaikkapa kannattavuutta käsitteleviä teoksia.

 • Markkinointi ja asiakkaat

  on monessa kohtaa strategiakirjoja lähestyvä ryhmä, jossa kuitenkin korostuu tuota ryhmää enemmän psykologinen ulottuvuus.

 • Ura, työ ja yrittäjyys

  sisältää nimensä mukaisesti monenlaisia näkökulmia, myös johtajuuteen uran näkökulmasta.

 • Yrityskulttuuri

  on sekin väljästi määritelty ryhmä, johon sisältyy myös yritysimagoon (myös esitystekniikkaan) ja brändiin liittyviä näkökulmia.