Kirjapinkka

Sisältää kommentteja ja arvioita lukemistani kirjoista – joku voisi näitä tekstejä referaateiksikin kutsua, mutta itse niitä oikein sellaisina pidä, enemmänkin "ajatteluna paperille". Olen jaotellut pinkan kirjoja väljästi muutamaan ryhmään: jako ei noudata "hyvää kirjastotapaa" vaan perustuu pikemminkin siihen, mistä näkökulmasta olen itse kirjaa lukenut. Näin ollen vaikkapa asiakkaisiin ja asiakkuuksiin ryhmitelty kirja voi olla luokiteltu virallisesti liiketoiminnan kasvuun – olen vain lukenut sitä asiakkuuden näkökulmasta. Kirjapinkka täydentyy aika ajoin, mutta kiinteää aikataulua sen päivityksille ei ole.

BACHKIROVA, T. (2011) DEVELOPMENTAL COACHING: Working with the Self (Open University Press, Maidenhead, UK )

Valmentajat kertovat usein olevansa kehitysvalmentajia, mutta se, mitä he tällä kulloinkin tarkoittavat, vaihtelee suuresti. Tatiana Bachkirovan kirja tarjoaa tähän kiinnostavan viitekehyksen, joka mielestäni täydentää mainiosti aikaisemmin referoimiani Manfred Kets de Vriesin kirjoja.

O´Hanlon, B. (1999) DO ONE THING DIFFERENT and other uncommonly sensible solutions to life´s persistent problems (William Morrow & Co., New York, NY)

Bill O'Hanlon on koulutukseltaan psykoterapeutti, ja hän on kirjoittanut lähes 30 kirjaa – osan yksin, osan kollegoidensa kanssa. Tämä teos, Do One Thing Different, on vuodelta 1999. O´Hanlon on ollut mukana kehittämässä ratkaisu-suuntautunutta terapiaa (Solution-Oriented Therapy, joka on yksi linja ratkaisu-keskeisestä lyhytterapiasta). O´Hanlon tunnetaan sekä osallistavasta terapiasta (Inclusive Therapy) että Mahdollisuusterapiasta (Possibility Therapy).

Goldsmith, M., Kaye, B. & Shelton, E.,eds. (2000) LEARNING JOURNEYS (Davies-Black, Palo Alto, CA)

Olen parin viime vuoden aikana viehättynyt Marshall Goldsmithin tuotannosta. Ainoa suomennettu lienee Tästä eteenpäin (tarvitaan vielä enemmän) vuodelta 2008 Talentumilta. Englanninkielinen alkuteos What Got You Here Won’t Get You There ilmestyi 2007, ja sen löysin myös äänikirjana, jota olen automatkoillani kuunnellut. Mikä tekee Goldsmithistä minulle kiinnostavan?

Kategoriat

 • Coaching

  sisältää niin käsikirjatyyppisiä kuin muitakin aiheeseen liittyviä kirjoja. Pääpaino on johdon coachingissa.

 • Johtamisen psykologia

  pyrkii lähestymään aihetta erityisesti yksilöllisen kasvun ja psykodynamiikan näkökulmista.

 • Faabelit

  Businessfaabelit on uusi genre, joka on tullut viime vuosina tavattoman suosituksi helppolukuisuutensa vuoksi. Ne ovat pieniä kirjoja, jotka kuljettavat lukijaansa läpi jotakin liikkeenjohdon ongelmaa tarinan muodossa.

 • Strategia

  on tässä varsin laajasti ymmärretty ryhmä, joka sisältää myös managementia ja vaikkapa kannattavuutta käsitteleviä teoksia.

 • Markkinointi ja asiakkaat

  on monessa kohtaa strategiakirjoja lähestyvä ryhmä, jossa kuitenkin korostuu tuota ryhmää enemmän psykologinen ulottuvuus.

 • Ura, työ ja yrittäjyys

  sisältää nimensä mukaisesti monenlaisia näkökulmia, myös johtajuuteen uran näkökulmasta.

 • Yrityskulttuuri

  on sekin väljästi määritelty ryhmä, johon sisältyy myös yritysimagoon (myös esitystekniikkaan) ja brändiin liittyviä näkökulmia.