Vuosia sitten törmäsin kysymykseen: Kenen kanssa autokauppias kilpailee? Ja vastaus ei ollut, että hän kilpailee muiden autokauppiaiden kanssa. Useimmiten autokauppias kilpailee kaikkien niiden tahojen kanssa, jotka pyrkivät saamaan ison hankinnan kotitaloudelta. Auto on yksi tällainen iso hankinta, mutta niin on vaikkapa keittiöremonttikin.

Kun meiltä kysytään, mitä teemme työksemme, useimmat vastaavat kertomalla ammattinimikkeensä. Japanissa puolestaan kerrotaan työnantajan nimi, ei omaa ammattinimikettä. Mutta mitä vastaa yrittäjä, jolta kysytään samaa? Tai mitä hän vastaa, jos häneltä kysytään: Missä bisneksessä olet?

Kun itseltäni on kysytty mitä teen, yleisin vastaukseni oli vuosikaudet suunnilleen näin: "No, minä koulutan ihmisiä..." Ei siis järin markkinoivaa eikä ainakaan sellaista, joka olisi herättänyt innostuneen uteliaisuuden. - Nyttemmin kuvaan työtäni sitä kautta, kuka on asiakkaani, missä asioissa ja millä tavalla häntä autan.

Kun siis autan asiakastani jossakin asiassa, missä bisneksessä sitten oikein olen? Tätä asiaa sivusin myös vuosi sitten Ulos laatikosta -blogikirjoituksessani.

Jos nimeän itseni kouluttajaksi, olenko koulutusbisneksessä? Toisaalta, olenko coachina valmennusbisneksessä? Tai saadaksemme asian vielä epämääräisemmäksi: olenko palvelubisneksessä? Vai kaikkia edellä mainittuja ja vielä sitten muutama muukin bisnesalue näiden lisäksi? Vanha sanonta toteaa napakasti, että jos yrittää olla kaikille kaikkea, ei ole kenellekään mitään.

Edellä esitetyssä pohdinnassa on vielä yksi ongelma. Se lähtee koko ajan kysymyksestä, mitä minä teen, missä bisneksessä minä olen. Olisiko syytä kysyä, mitä asiakas tekee, mitä asiakas haluaa? Mikä on se muutos, jota asiakas hakee? Tarvitaanko minua avuksi jonkin korjaamisessa ("kivun lievittäjäksi") vai tukijaksi uuden mahdollistumiseen? Kun mietin omaa työtäni coachina, lähestyn asiaa asiakkaan tarpeesta käsin kysymällä, missä kaikissa asioissa coachina voin asiakastani auttaa. Piirrän tätä usein alla olevan kuvan muotoon:

17072013

Tätä kuvaa täytän määrittämällä erilaisia asioita, joita asiakas pyrkii ratkaisemaan, ja joihin coachina tarjoan apua. Valitsen tässä esimerkiksi yhden, työuupumuksen. - Muita voisivat olla esimerkiksi neuvottelutaitojen edistäminen, ryhmätyön parantaminen, ajankäytön haltuunotto, käyttäytymismallien muuttaminen ja niin edelleen. Mutta tässä siis valintanani asiakas, joka hakee apua työuupumukseensa, joten katson olevani työhyvinvointibisneksessä.

Tästä määritelmästä käsin esitän joukon kysymyksiä, joista mielestäni tärkein on: kenen kanssa kilpailen? Kenen kanssa kilpailen asiakkaani huomiosta, ajasta ja rahasta? Kapeasti ajatellen esimerkissäni kilpailijoitani voisivat olla esimerkiksi työnohjaajat, työterveyshuolto, mielenterveystoimisto, organisaation sisäiset palvelut ja niin edelleen - siis ne, jotka hoitavat "jo päällä olevaa ongelmaa". Mutta entäpä laajemmin ajatellen? Mitkä kaikki tahot tuottavat työhyvinvointia? Mukaan voisivat tulla vaikkapa  välinetoimittajat (esimerkiksi ergonomiakysymykset), virkistyspalvelujen tarjoajat ja lukemattomat muut tahot.

Seuraava vaihe olisi kysyä, miten coaching positioidaan työhyvinvointibisnekseen. Millaisiin työhyvinvoinnin kysymyksiin coaching olisi otollinen lähestymistapa? Missä segmenteissä olisi mielekkäintä kilpailla? Edelleen hyviä kysymyksiä olisivat vaikkapa seuraavat:

Missä asiakas on?

Miten asiakas tavoitetaan?

Kuinka kilpailijamme tavoittavat asiakkaan?

Millä erotun kilpailijoista?

Mitä voin / pitää / kannattaa tehdä toisin?

 Siis: Kenen kanssa kilpailetkaan?